Ceza ve Hukuk yargılaması Açısından Bilişim Suçları ve Dijital Deliller Sertifikalı Adli Bilişim Paneli

19 Nisan 2016 Salı

Karatay Üniversitesi, Sosyal Tesis

Tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

Birinci Oturum

10:00-12:30 Ceza ve Hukuk Yargılaması Açısından Bilişim Suçları
Oturum Başkanı: Gökhan Ahi

10:00-10:45 Hukuk Yargılaması Açısından Bilişim Suçları
Av. Ünsal Özmestik

10:45-11:30 Ceza Yargılaması Açısından Bilişim Suçları
Av. Esra Mısırlıoğlu

11:30-12:15 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Yükümlülükler
Av. Şebnem Ahi

12:15-12:30 Soru Cevap

İkinci Oturum

13:45-16:15 Ceza ve Hukuk Yargılaması Açısından Dijital Deliller
Oturum Başkanı: Gökhan Ahi

13:45-14:30 Dijital Delillerin Toplanması ve İlk Müdehale
Mustafa Sansar - Adli bilişim uzmanı / Öğretim Görevlisi

14:30-15:15 Dijital Delillerin Teknik İncelemesi ve Bilirkişi Raporu Örnekleri
Semih Dokurer - Adli bilişim Uzmanı / Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku Derneği Başkanı

15:15-16:00 Ceza ve hukuk Yargılaması Açısından Dijital Delil ve Yasak Deliller
Av. Doç. Dr. M. Volkan Dülger

16:00-16:15 Soru Cevap