Adli Bilişimde Güncel Gelişmeler Paneli


12.06.2015 Cuma

14:00-17:00
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Beytepe / Ankara,TÜRKİYE

Adli Bilişimde Güncel Gelişmeler Paneli

Açılış Konuşması:

Prof.Dr. Çağlar ÖZEL
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Çetin ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Konuşmacılar:

Av. Özgür ERALP
Eralp Avukatlık Bürosu

Dr. İhsan BAŞTÜRK
Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi

Dr. Yunus BALİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Adli Bilişim Uzmanı

Semih DOKURER
Adli Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Halil ÖZTÜRKÇİ
ADEO Bilişim Danışmanlık Hzimetleri

Arş.Gör. Didar ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı