Usül Hukukunda Adli Bilişim

 

22 Nisan 2014 Salı

13:30-16:30
İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç Yerleşkesi
Unkapanı, Atatürk Bulvarı, No:27, Fatih-İstanbul
 
13:30-15:00
Adli Bilişim Açısından Delillerin Toplanması
Mustafa Sansar
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Adlı Bilişim Uzmanı
 
Adli Bilişim Açısından Delillerin Bütünlüğü
Semih Dokurer
Adli Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 
Uygulamada Dijital Delillerin Değerlendirilmesi
Av. F. Ünsal Özmestik
İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Üyesi
 
15:15-16:30
Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Bilişim
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Dülger
İstanbul Medipol Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Medeni Usul Hukukunda Adli Bilişim
Yrd. Doç. Dr. Serdar Kale
İstanbul Medipol Üniversitesi Medeni Usul ve İcra, İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi