Derneğin faaliyetlerinden kimler yararlanabilir?


Adli Bilişim Derneği faaliyetlerinden faydalanacak olan meslek grupları:

 

Hakimler ve Savcılar : Esas itibariyle Adli Bilişim; adli vakaları konu aldığı için mahkeme ve savcılıkların rolü daha büyük olmaktadır. Adli vakaları soruşturan savcıların kolluktan ne tür bilgileri isteyeceği, soruşturma süreci içerisinde dijital delillerin nasıl tespit edileceği ve iddianamenin hazırlanması için yeterli delilin nasıl sağlanacağı konusunda, kovuşturma aşamasında ise; hakimlerin ileri teknoloji ile işlenen bilişim suçlarında delillerin neleri ifade ettiği, bilirkişi raporlarının nasıl değerlendirileceği, hangi kanun maddelerinin bilişim suçlarını tarif ettiğini ve kanun maddelerinin nasıl yorumlanacağı konusunda bilgilenmelidirler. Derneğimizin yapmış olduğu etkinliklerin büyük bir kısmı hakim ve savcılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca bilişim suçları konusunda adliyelere bilirkişi yetiştirilmesi amacıyla eğitim programlarımız mevcut olup, yetkin uzmanların sertifikasyonlarını sağlamaktayız.


Adli Kolluk Çalışanları : Bilişim suçları her geçen gün artarken, suçla mücadele eden kolluk kuvvetleri, bu yeni suç tipleri karşısında de hem aktif hem de proaktik olarak önlemleri alması beklenmektedir. Bu sebeple kolluğun olay yeri incelemesi esnasında, içerisinde dijital veri saklayan medyalara nasıl davranacağını, bu medyaların laboratuar ortamında incelenerek verilerin nasıl toplanacağını ve ilgili makamlara nasıl raporlanacağını bilmeleri gerekmektedir. Adli Bilişim Derneğinin vermiş olduğu sertifikasyonları tamamlayarak hem kendilerinin bilgi ve tecrübelerini arttırmış olacaklar hem de bu konuda branşlaşabileceklerdir.

Avukatlar : Takip ettikleri bilişim suçları dosyalarında müvekkillerini savunmak amacıyla; dijital delillerin ne ifade ettiğini, hangi delillerin toplanması gerektiğini, adli bilişim sürecinde neler yapıldığı, bu süreç içerisinde avukatların rolleri konusunda bilgilerini geliştirebilirler. Derneğimizin çalışmaları avukatların bilişim hukukunu yakından tanımaları için faydalı olacaktır.

Bilgi Teknolojileri Uzmanları : Çalıştıkları kurum ve kuruluşların bilişim suçlarına maruz kalmaması için yapması gerekenlerin yanında, bu suçlara maruz kaldıkları durumlarda bilgi güvenliğini nasıl sağlayacaklarını, saldırının iz ve delillerini nasıl toplayacaklarını ve topladıkları bilgileri ilgili makam ve mevkilere nasıl raporlayacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Derneğimizin çalışmaları bu konudaki bilgi ve tecrübelerine katkı sağladığı gibi vermiş olduğumuz sertifikasyonları tamamlayarak dünyada özel sektörde kendini henüz yeni kabul ettirmiş olan Adli Bilişim Uzmanlığı pozisyona uygun bilgi ve tecrübeye sahip olacaklardır.

Bireysel olarak : Her ne kadar teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmasak bile, kullanmış olduğumuz bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazlardan vazgeçemiyoruz. Bilişim suçlarına maruz kalma potansiyeline sahip bu cihazların içerisindeki bilgilerimizi korumak için neler yapmamız gerektiğini bilmek ve maruz kaldığımız durumlarda bireysel olarak yapılacaklarınız konusunda Adli Bilişim Derneğinin çalışmalarını takip ederek bilgilenebilirsiniz.