Vizyon ve Amaç

Derneğin vizyonu

Çalışma konuları ile ilgili olarak yapılan çalışmalara önderlik yapan, tarafsız, güvenilir, etkin ve referans kurum kimliğinde bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Derneğin amacı

Faaliyet Alanları konularında çalışan insanları bir araya getirmek ve bunun için teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, kalite standartlarını arttırarak bu alanda çalışan ve çalışacak olan meslek erbaplarının yetiştirilmesinde, etik ve hukuk düzenlemelerin oluşturulmasında ve geliştirme süreçlerinde öncülük yapmak, ülkemizi yurt içi ve yurtdışında ilgili kurullarda ve toplantılarda temsil etmektir.
Dernekler; ticari bir amaç gütmedikleri ve ülkemize fayda sağladıkları için büyük bir güce sahip sivil toplum örgütüdür. Dernek üyeleri bu gücü arkasına alarak derneğin amaçları doğrultusunda bir çatı altında toplanır. Bu noktada her bir dernek üyesi gönüllülük ilkesi ile kendi tecrübesi, yetenekleri, pozisyonu, maddi ve manevi desteği ile derneğin amacını gerçekleştirmesinde fayda sağlarlar.
Adli Bilişim Dernek Tüzüğünün ilgili maddelerinde, dernek olarak yürütülecek faaliyetler ve dernek üyelerinde sağlanabilecek imkanlar sıralanmıştır. Bu çerçevede üyelerinin her birinden beklentilerimiz kendi tecrübeleri ile derneğe göstereceği faydalardan öne çıkanları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
1- Gönülülük ilkesi ile derneğin geçekleştireceği etkinliklerde yer almak,
2- Derneğin tanıtımı ve ilişkilerini geliştirmek amacıyla bağlantılar sağlamak,
3- Standartlar, bilişim hukuku, adli bilişim teknikleri, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda derneğe katkı sağlamak,
4- Dernek adına danışmanlık, bilirkişilik, hakemlik yapmak,
Adli Bilişim Dernek üyelerine sağlanacak imkanlar:
1. Adli Bilişim Uzmanlığı için akreditasyon ve sertifika alabilmek,
2. Adli Bilişim konusunda indirimli eğitimler alabilmek,
3. Adliyelerde bilirkişilik yapabilmek,
4. Derneğe ait adli bilişim ürünlerini kullanabilmek,
5. Dernek çatısı altında toplanmış diğer tüm dernek üyelerinin aynı ortamda bulunarak bilgi ve tecrübelerini geliştirme imkanı sağlamak.